Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Nauk Politycznych  i 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zapraszają na konferencję naukową

BEZPIECZEŃSTWO

wiedza praktyczna -  dyscyplina nauki  -  kierunki studiów

9-10 czerwca 2016 r., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

[ZAPROSZENIE]
[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]