Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową

KONFLIKTY ETNICZNE I WYZNANIOWE

a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym

Wrocław, 19 kwietnia 2016 r.

[zaproszenie]

[Formularz zgłoszeniowy]