Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK,
Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK
zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE ASPEKTY BADAŃ
NAD BEZPIECZEŃSTWEM MIĘDZYNARODOWYM

Toruń, 22 kwietnia 2016 r.

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]