Zakład Myśli Politycznej UMCS
Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE
KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE
KOMUNIKOWANIE MIĘDZYKULTUROWE

Lublin, 14 kwietnia 2016 roku

[zaproszenie]
[zgłoszenie]