Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na

I Międzynarodową Konferencję Naukową „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej

POMIĘDZY SPRAWOWANIEM A OBYWATELSKĄ SUWERENNOŚCIĄ WŁADZY

Olsztyn, 30-31 maja 2016 roku

[zaproszenie]
[zgłoszenie]