Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza Państwa do udziału

w konferencji naukowej zatytułowanej:

MNIEJSZOŚCI I MIGRANCI.

Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości

Poznań, 5-6 maj 2016 r.

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]