Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych,
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka"
zapraszają na konferencję naukową pt.

DYNAMIKA ZMIAN SYSTEMU POLITYCZNEGO
W PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 maja 2016 r. w Collegium Polonicum w  Słubicach.

[zaproszenie]
[zgłoszenie]