Instytut Nauk Politycznych UWM i Oddział PTNP w Olsztynie

Zapraszają na konferencje naukową:

STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE
W ĆWIERĆWIECZE PÓŹNIEJ

Olsztyn, 20-22 czerwca 2016

[ZAPROSZENIE]