Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

Zaprasza do udziału w II Konferencji  Naukowej z cyklu: Patologie Współczesnego Świata

IMIGRANCI - OFIARY CZY SPRAWCY
patologicznych procesów współczesnych?

Gdańsk, 26-27 kwietnia 2016 roku

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]