Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na

VII OGÓLNOPOLSKIE EUROPEISTYCZNE
WARSZTATY METODOLOGICZNE

dla Doktorantów i Habilitantów,

które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2016 r.

więcej informacji: http://konferencje-kkep.weebly.com/warsztaty-metodologiczne-2016.html