Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału
w III Ogólnopolskiej Konferencji

EUROPA W PRZESTRZENI PRAWNEJ,
POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ
Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Centrum Leonardo da Vinci, Podzamcze koło Chęcin,
22-23 czerwca 2016 r.

[zaproszenie]