Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie
oraz Instytutu Humanistyki i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”

Międzynarodowa konferencja naukowa:

II POLSKO-UKRAIŃSKIE FORUM NAUKOWE

Integracja europejska a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny i wartości

12-13 maja 2016 roku, Lwów

[ZAPROSZENIE]