Zakład Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych oraz
Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej,

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OBSZARU POSTRADZIECKIEGO

Bydgoszcz,  22-23 września 2016 r.

[ZAPROSZENIE PL]
[ZAPROSZENIE RU]
[ZGŁOSZENIE]