Instytut Politologii

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

UNIA EUROPEJSKA W POSZUKIWANIU SWOICH GRANIC.

Wymiar funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE

która odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie

Termin nadsyłania zgłoszeń 15 maja 2016 r.