Wydział Nauk Społecznych UJW,
Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

DROGA POLSKI DO EUROPY – WNIOSKI DLA UKRAINY

2-3 czerwca 2016, UJW, Polkowice

Więcej na stronie: http://ujw.pl/index.php/2016/04/06/konferencja-polsko-ukrainska-w-ujw-zapisy/