Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego,
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie
oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa mają zaszczyt zaprosić na:

II Międzynarodową Konferencję Naukową:

POLSKA I BIAŁORUŚ WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

która odbędzie się 16 i 17 czerwca 2016 r., na Uniwersytecie Warszawskim

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]