Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

UKRAINA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
z perspektywy doświadczeń polskiej transformacji

Warszawa, 19.V.2016

[ZAPROSZENIE]