Narodowy Uniwersytet "Lwowska Politechnika"
Instytut Matematyki i Nauk Fundamentalnych Wydział Informacji Międzynarodowej

Zaprasza na Międzynarodową konferencje naukową

« Ukraina w procesie globalnej wymiany informacji
» pdf

International Academic and Research Conference

« Ukraine in the Processes of Global Information Exchange » pdf

która odbędzie się 26-27 maja 2016
w narodowym uniwersytecie " Lwowska Politechnika " w m. Lwów