Zaproszenie

na Ogólnopolską Konferencję Naukową

SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
W UNII EUROPEJSKIEJ

14 czerwca 2016 r., Aula, parter, ul. Nowy Świat 69 w Warszawie, 9:00 – 17:30

[ZAPROSZENIE]

[PROGRAM]