Katedra Studiów Europejskich Wydział Nauk Społecznych UWr

Konferencja naukowa:

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE
– PO SZCZYCIE NATO W WARSZAWIE

29-30 września 2016 r.

[zaproszenie]

[zgłoszenie]