Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS

zapraszam do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

POLITOLOGIA RELIGII

która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2017 r. w Lublinie.

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]