Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i jednocześnie Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski oraz dr Maciej Hartliński (INP UWM) reprezentowali Polskę na konferencji organizowanej przez International Political Science Association.

Konferencja pod tytułem "Political Science in the Digital Age" zgromadziła blisko 150 badaczy, w tym licznych Prezesów krajowych towarzystw z Prezydentem IPSA na czele. Nasi pracownicy przedstawili referat na temat "The situation of research and teaching in the discipline of Political Science in Poland", w którym nakreślili główne kierunki rozwoju badań i kształcenia w zakresie nauk o polityce w Polsce w kontekście cyfryzacji. Ponadto prof. Żukowski brał udział w debacie Prezydentów krajowych na temat przyszłości politologii na świecie.

Więcej o konferencji na stronie organizatora.