Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy informuje, że w pierwszej tegorocznej edycji nagrodzony został artykuł dr Adama Kirpszy, z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej („Przegląd Europejski” 2016, nr 2, s. 48-69). Gratulujemy!

Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie tłumaczenia zwycięskiego artykułu naukowego na język angielski oraz rekomendowanie go do publikacji w czasopiśmie „World Political Science”.