Organizatorzy IV Kongresu Politologii przedłużyli termin nadsyłania propozycji „paneli otwartych” do 31 marca 2018 r.

Na stronie internetowej www.kongrespolitologii.umcs.pl została uruchomiona rejestracja online uczestników (również moderatorów) Kongresu. I etap rejestracji potrwa do 31 maja 2018 r.

Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi (rejestracja w I etapie): 450 zł, a dla doktorantów 350 zł. Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych przewidziano zniżkę w wysokości 50 zł.

Dnia 9 kwietnia 2018 r. wykaz paneli na stronie internetowej zostanie uzupełniony o nowe zgłoszenia.