W dniu 17 marca 2018 roku w Toruniu odbyła się III Zimowa Szkoła Metodologiczna. Konferencja adresowana była do wszystkich osób zajmujących się naukami o polityce chcących skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. W szkole uczestniczyła grupa młodych pracowników nauki i studentów z kilku uniwersytetów, których projekty były na różnym poziomie zaawansowania – od wstępnych koncepcji do szczegółowych technik realizacyjnych i procedur analitycznych. Projekty oceniane były m.in. pod kątem przejrzystości i czytelności treści, spójności założeń teoretycznych oraz poprawności zakładanej metodologii badawczej.

Wykład wstępny przeprowadziła dr Dorota Kiebzak-Mandera (była koordynator programów grantowych z zakresu nauk humanistyczno-społecznych w Narodowym Centrum Nauki). Ekspertami oceniającymi projekty badawcze byli: dr Dorota Kiebzak-Mandera, dr Krzysztof Kasianiuk, prof. dr hab. Roman Bäcker i dr Wiktor Szewczak.

III Zimową Szkołę Metodologiczną współorganizowały: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych PTNP oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Uczestnicy zgodnie podkreślali perfekcyjną organizację oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny III Zimowej Szkoły Metodologicznej. Ze względu na narastające potrzeby środowiska politologicznego organizatorzy postanowili zaprosić wszystkich chętnych do uczestnictwa w IV Zimowej Szkole Metodologicznej w 2019 roku.