W imieniu własnym, a także Zarządu Głównego i członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom rektorskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a przede wszystkim Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu, władzom Wydziału Politologii na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Iwoną Hofman, Przewodniczącemu Rady Programowej Kongresu Prodziekanowi prof. dr hab. Markowi Pietrasiowi, Członkom tej Rady, a także Członkom Komitetu Organizacyjnego, w tym Prezes lubelskiego Oddziału PTNP dr hab. Krystynie Leszczyńskiej i dr Annie Szwed-Walczak - Sekretarz Kongresu oraz Pracownikom i Studentom Wydziału za znakomitą organizację IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbył się w Lublinie w dniach 18-20 września 2018 roku.

Wasza wspaniała gościnność, smakowite jadło i napitki, ogromna życzliwość, sprawność organizacyjna, niezapomniana oprawa artystyczna, dopełniona Waszymi i Gości, stojącymi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, wystąpieniami i dyskusjami naukowymi, uczyniły z IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii wydarzenie na trwałe zapisujące się w polskiej politologii.

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Studenci i doktoranci pracujący przy Kongresie