W dniach 22-23 lutego b.r. odbyła się na Uniwersytecie Lizbońskim (Universidade de Lisboa) coroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA), podczas której wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2019-2021.

Prezydentem towarzystwa została wybrana prof. Krisztina Arató (Eötvös Loránd University – Węgry), a w skład Prezydium weszli profesorowie: Didier Georgakakis (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Francja), Elena Palonen (University of Helsinki – Finlandia), Andrés Malamud (Uniwersytet Lizboński - Portugalia), a także Arkadiusz Żukowski.

Zgodnie ze zwyczajem nowo wybrany Prezydent dokooptował do Prezydium poprzednich Prezydentów: prof. Pablo Oñate z Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) i prof. Suzanne Schüttemeyer z Uniwersytetu w Halle (Niemcy).

ECPSA grupuje narodowe towarzystwa nauk politycznych z Europy, a jej głównym celem jest promowanie i koordynowanie aktywności naukowej i edukacyjnej politologii w Europie. Duże znaczenie przywiązuje ona do badań dotyczących wyzwań współczesnej politologii jako nauki i kierunku kształcenia. ECPSA realizuje obecnie dwa projekty badawcze: „Political science graduates transition to professional career” oraz „Mobility of political science students and faculty in Europe” (prof. A. Żukowski jest ich koordynatorem na Polskę). ECPSA aplikuje o grant w ramach programu “Horyzont 2020” - Societal Challenge 6 (SC6) pt. „Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies” (Work programme 2018-2020). Planuje złożenie projektu w ramach Jean Monnet Networks.

Podczas pobytu na Uniwersytecie Lizbońskim uczestnicy konferencji ECPSA wzięli udział w wykładzie światowej sławy amerykańskiego politologa Philippe Schmittera (University of Chicago i Stanford University) na temat zagrożeń i wyzwań współczesnej demokracji.