Laureatami drugiej edycji Nagrody im. Karola Jakubowicza zostały: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak za książkę „Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznych” (Wyd. UMCS Lublin 2018) oraz dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska za książkę „Zakaz publikacji w prasie danych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo” (Wyd. ASPRA, Warszawa 2018).

Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Iwony Hofman, prezes PTKS obradowała 1 kwietnia br. Media and Democracy Karol Jakubowicz Award przyznawana jest od 2017 roku z inicjatywy i fundacji Małgorzaty Semil-Jakubowicz, a afiliowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej.

Celem Nagrody jest upamiętnienie wybitnego badacza i praktyka mediów, eksperta m in. KRRiTV, UNESCO, przewodniczącego Komitetu Zarządzającego ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy.

Dr K. Jakubowicz był autorem wielu publikacji na temat polityki medialnej. Nagroda przyznawana jest za książki z zakresu tej problematyki. Nazwiska laureatów ogłaszane są 28 kwietnia w rocznicę śmierci Karola Jakubowicza. Wręczenie nagród planowane jest 19 września br. podczas ceremonii otwarcia V Kongresu PTKS.

Zachęcamy członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych do udziału w następnej edycji tego Konkursu.