Gorzowski Oddział PTNP zaprasza na seminarium naukowe pt. Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości. Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w budynku nr 9 w dniu 14 stycznia 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 17.00.

Otwarcia seminarium dokonają prof. AJP dr hab. Beata Orłowska oraz dr Tomasz Marcinkowski. Dyskusję moderować będą dr Tomasz Marcinkowski i dr Juliusz Sikorski. W jej ramach ekspertki Komisji Europejskiej przedstawią „Priorytety nowej Komisji Europejskiej - UE w obliczu wyzwań i problemów” (dr Aleksandra Szczerba-Zawada) oraz „Instytucjonalno-polityczne uwarunkowania uzgodnienia oraz realizacji priorytetów Komisji Europejskiej” (dr hab. Marta Witkowska).

Podsumowania dyskusji dokona dr Juliusz Sikorski.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!