W imieniu Kapituły Nagrody im. Prof. Jana Baszkiewicza zapraszamy do nadsyłania prac mogących wziąć udział w konkursie w sprawie nagrody za najlepszą monografię autorską w zakresie nauk o polityce wydaną w Polsce w 2019 lub 2020 roku.

W załączniku przesyłamy Komunikat, w którym znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.

Szczegóły również na stronie: https://bit.ly/3sCdF1V