Informujemy, że dzięki życzliwemu wsparciu Pana prof. Bogdana Szlachty, redaktora naczelnego "Myśli Politycznej" ukazał się w tym czasopiśmie obszerny artykuł autorstwa prof. Jana Tkaczyńskiego poświęcony organizowanemu przez Oddział Krakowski PTNP Konkursowi im. Profesora Michała Cezarego Rostworowskiego wraz z omówieniem wszystkich nagrodzonych prac:

https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/733DD12F6167E29DC12587FF0073F45F/$file/11_art_MP%203(9)_2021.pdf