Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie Profesora Roberta O. Keohane’a z Princeton University: Polityka zmian klimatycznych jako problemu egzystencjalnego (The politics of climate change as an existential problem).

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2022 roku (środa) o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA: MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U4NzE5NTctNDhhNC00MGVhLWFlZmEtYTJmNTEzMWZlOTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22698a32cb-798f-47b9-bccd-f43db10138af%22%7d

Youtube: https://youtu.be/n95CsDCtqq4

Profesor Robert O. Keohane to światowej sławy ekspert z zakresu stosunków międzynarodowych, jeden z najważniejszych twórców i najbardziej wpływowych reprezentantów współczesnego neoliberalnej teorii stosunków międzynarodowych. Profesor Keohane jest jednym z najczęściej cytowanych uczonych w dyscyplinie nauk o polityce i nauki o stosunkach międzynarodowych. Jest autorem takich wpływowych monografii, jak: Transnational Relations and World Politics (1972, we współautorstwie z Josephem S. Nye’em); After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (1984); Power and Independence: World Politics in Transition (1977, we współautorstwie z Josephem S. Nye’em); Power and Governance in a Partially Globalized World (2002); The Regime Complex for Climate Change (2010, we współautorstwie z Davidem G. Victorem). Profesor Keohane pełnił funkcję prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, a także członkiem Narodowej Akademii Nauk; zajmuje stanowisko Profesora Emeritusa na Princeton University, wykładał także na Duke University, Harvard University i Stanford University. Jest laureatem Nagrody Grawemeyera za Idee Zmieniające Świat (1989) oraz Nagrody Johana Skytte’a w dziedzinie nauk politycznych (2005).

Abstrakt wykładu: Zmiany klimatyczne stanowią problem egzystencjalny odkąd zagrażają dalszym losom ludzkości.

Profesor Keohane omówi politykę zmian klimatycznych, uwzględniając następujące zagadnienia:

1) Konieczność dekarbonizacji oraz polityki niezbędne do jej realizacji.

2) Problem inercji politycznej.

3) Zwiększanie zaangażowania: publiczne i prywatne inwestycje a technologiczne innowacje. 4) Polityka klimatyczna jako kluczowy element zarządzania.

5) Poszukiwanie strategicznych możliwości mobilizacji społecznej.

6) Wywieranie społecznej presji na biznes.

7) Tworzenie międzynarodowych związków na rzecz klimatu.

Dyskusję poprowadzą Profesor Marcin Grabowski i Doktor Piotr Obacz. Uczestnicy będą mieli możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie. Mogą Państwo również przesłać swoje pytania do naszego znakomitego gościa przed spotkaniem, korzystając z formularza: https://forms.office.com/r/WmBmgPqVpZ

Wykład Profesora Roberta O. Keohane’a jest częścią cyklu ośmiu wykładów w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie” (“State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World”).

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

28 lutego: Prof. Avigail Eisenberg, University of Victoria

8 marca: Nick Pope, były pracownik brytyjskiego Ministry of Defence, obecnie niezależny ekspert, doradca i publicysta

23 marca: Prof. Robert O. Keohane, Princeton University

12 kwietnia: Prof. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Azji Wschodniej i Południowej, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ

26 kwietnia: Prof. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ

10 maja: Prof. Brygida Kuźniak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ

24 maja: Prof. Oriane Calligaro, Université Catholique de Lille

31 maja Prof. John Ishiyama, Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, University of North Texas

Projekt “State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Conteporary World” jest finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage”, Minigranty dydaktyczno-edukacyjne Edycja I, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem projektu jest zorganizowanie cyklu nowatorskich, interdyscyplinarnych wykładów on-line z udziałem wybitnych uczonych, znakomitości życia akademickiego oraz ważnych postaci sfery publicznej z różnych krajów. Cykl wykładów dedykowany jest studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie on dla nich niezwykłą okazją do spotkania z wybitnymi ekspertami - politologami, prawnikami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz, co najważniejsze, poszerzenia wiedzy i horyzontów poznawczych. Wykłady dotyczyć będą fundamentalnych problemów i wyzwań współczesności, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw i które zaważyć mogą ich na przyszłości. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przedmiotowy cykl będzie tym ważniejszy, że pozwoli ukazać wybrane problemy i wyzwania nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako elementy globalnych procesów zachodzących w warunkach współzależności, narastających wraz z postępującą globalizacją.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zapraszamy wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów i doktorantów do udziału w wymienionych wyżej spotkaniach na platformie MS Teams i na Youtube.

Każdy z Państwa będzie miał przy tym możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie.

W razie, gdyby przed spotkaniem chcieliby Państwo zgłosić pytania do zaproszonych gości lub zagadnienia, które chcieliby Państwo, by były omówione, do Państwa dyspozycji pozostaje Kierownik projektu i zarazem prowadzący spotkania dr Piotr Obacz: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..