Oddział krakowski zaprasza na wykład Profesor Dianne Pinderhughes z University of Notre Dame, Prezydent International Political Science Associaction, zatytułowany

Is There A Future for Political Science? Reflecting on How to Turn It Inside Out, Upside Down, and/or Maybe into an Exciting Field

Wykład odbędzie się 21 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, ale będzie także streamingowane na żywo na kanale Youtube WSMiP UJ.

Link do transmisji na YouTube: https://youtu.be/fK0s8fzjPuM

Link do transmisji na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/

plakat

Profesor Dianne Pinderhughes jest pracowniczką University of Notre Dame i obecną Prezydent International Political Science Association (w kadencji na lata 2021-2023); w pracy badawczej podejmuje tematy związane z nierównościami społecznymi, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz polityką rasową, etniczną i genderową w państwach amerykańskich; jest autorką i współautorką licznych ważnych publikacji, m.in.: Uneven Roads: An Introduction to US Racial and Ethnic Politics; Black Politics After the Civil Rights Revolution: Collected Essays; Race, Gender, and the Changing Face of Political Leadership on 21st Century America; w przeszłości pełniła funkcję Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2007-2008) oraz była członkinią APSA Task Force, odpowiedzialnego za przygotowanie raportu o stanie dyscypliny: Political Science in the 21st Century.

Wykład Profesor Dianne Pinderhughes (21 listopada) oraz pozostałych wybitnych uczonych jest częścią projektu „Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, a realizują go: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Oddział w Krakowie) oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Celem projektu Polimpact jest zorganizowanie spotkań o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym, które sprzęgać będą działania ww. podmiotów mające na celu: uświadamianie znaczenia, społecznej roli i wpływu politologii w obrębie systemu nauki oraz państwa i społeczeństwa, a także promowanie tej dyscypliny naukowej wśród młodzieży. Już dziś gorąco zapraszamy również na kolejne spotkanie w ramach projektu Polimpact! Gościć będziemy Profesora Paulo Raveccę z Universidad de la República w Montevideo.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – członek Zarządu krakowskiego oddziału PTNP, adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zaś osobami współodpowiedzialnymi za realizację projektu: dr hab. Franciszek Czech – przewodniczący krakowskiego oddziału PTNP, Dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ oraz Pani Marta Rajek i Pani Julia Górecka z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.