29 listopada 2022 r. w gościnnym Poznaniu odbył się Walny Zjazd Delegatów PTNP, na którym wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2022-2025.

Nowy skład Zarządu Głównego:

prof. Magdalena Musiał-Karg - prezes ZG

prof. Maciej Hartliński - wiceprezes ZG

prof. Grzegorz Janusz - wiceprezes ZG

prof. Renata Podgórzańska - wiceprezes ZG

prof. Adam Szymański - wiceprezes ZG

dr Alina Kaszkur - skarbnik

dr Natasza Lubik-Reczek - sekretarz

prof. Agnieszka Kasińska-Metryka

prof. Joanna Marszałek-Kawa

prof. Anna Jach

Dziękujemy prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu (b. Prezes PTNP) i prof. Teresie Sasińskiej-Klas za ogromy wkład w rozwój naszego Towarzystwa.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

prof. Jacek Wojnicki - przewodniczący

prof. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska - wiceprzewodnicząca

prof. Grzegorz Piwnicki

prof. Elżbieta Kużelewska

prof. Marcin Rachwał

dr Agata Włodarska-Frykowska

dr Piotr Obacz

 

Gratulujemy i życzymy udanej kadencji.

ptnp-01

Komisja liczy głosy

ptnp-01
ptnp-01 ptnp-01
ptnp-02

Kandydatka na prezesa - prof. Agnieszka Kasińska-Metryka

ptnp-02
ptnp-02 ptnp-02
ptnp-03

Kandydatka na prezesa - prof. Magdalena Musiał-Karg

ptnp-03
ptnp-03 ptnp-03
ptnp-04

Ustępujący prezes - prof. Arkadiusz Żukowski

ptnp-04
ptnp-04 ptnp-04
ptnp-05

Ustępujący prezes A. Żukowski przekazuje historyczne pieczątki Towarzystwa nowo wybranej prezes M. Musiał-Karg

ptnp-05
ptnp-05 ptnp-05