W dziale "Historia PTNP" zamieszczony został tekst "POLITOLOGIA W POLSCE" prof. dr hab. Karola B. Janowskiego. Artykuł ten ma charakter autorski i jest pierwszym głosem w dyskusji nie tylko nad losami polskiej politologii, ale i dylematami PTNP oraz całego środowiska politologicznego. Oczekujemy na kolejne wypowiedzi w  tych tak ważnych sprawach.