KONKURS ZG PTNP NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ - ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Konkurs ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2014 r. został rozstrzygnięty.
W tej edycji prace oceniało trzech profesorów z różnych ośrodków akademickich.
Konkurs wygrał dr Adam Kirpsza. Tytuł pracy: „Procesy podejmowania decyzji w UE z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego”.

Promotorem pracy był Prof. dr hab. Janusz Węc. Nagrodą w konkursie jest jak co roku bezpłatne wydanie pracy w wydawnictwie Adam Marszałek.

ZG PTNP z uwagi na wysoki poziom ocenianych prac przyznał także dwa wyróżnienia, które otrzymali:
dr Michał Wallner
za pracę pod tytułem: „System rządów Irlandii a zasada podziału władzy” – promotor: Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki i
Iwona Reichardt za pracę: „Wykorzystanie badań ewaluacyjnych w procesach podejmowania decyzji politycznych”. Promotorem tej pracy była prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer.

Sekretarz ZG PTNP

Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk