XXIV World Congress  of  International Political Science Association
23-28 lipca 2016r. - Poznań
Temat wiodący Kongresu: “POLITICS  IN  THE  WORLD  OF  INEQUALITY”

w jego ramach - zaakceptowana przez IPSA -  tematyka  wiodąca  paneli  przedstawicieli polskiej politologii:
Divided and Unequal World from East-Central European Perspective

Aktualne propozycje paneli tematycznych:

  1. 1. Dychotomy “East” - “West” in contemporary international relations

(Dychotomia “wschód”-“zachód” we współczesnych stosunkach międzynarodowych)

Moderator panelu: Prof. Tadeusz Dmochowski (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

  1. 2. Central and  Eastern Europe: form authoritarianism to democracy?

( Europa Środkowa I Wschodnia: od autorytaryzmu do demokracji?)

Moderator panelu: Prof. Alicja Stępień-Kuczyńska (e-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

  1. 3. Theoretical and practical challenges to  the political participation in the contemporary world

(Theoretyczne i praktyczne wyzwania dot. partycypacji politycznej we współczesnym świecie)

Moderator panelu:  Prof. Andrzej Stelmach (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

  1. Still gender inequality in the contemporary politics?

( W dalszym ciągu nierówność płci we współczesnej polityce?)

Moderator panelu: Prof. Arkadiusz Żukowski (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

  1. 5. Polish Political System on the crossroads: current dilemmas

(Polski system polityczny na rozdrożu: aktualne wyzwania)

Moderator Panelu: Prof. Teresa Sasińska-Klas (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

+ czekamy na dalsze propozycje paneli!!!!!!!! PILNE TERMINY!!!!!

Warunki  wymagane od moderatorów w zakresie organizacji paneli:

  1. Zaproponowanie - przez moderatora panelu- tematu panelu w jęz. polskim i angielskim nawiązującego do zaakceptowanego przez IPSA  bloku zaproponowanego przez   politologów z Polski + przesłanie tych informacji na adres: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oraz streszczenia tematyki panelu w jęz. polskim i angielskim. Termin: do dnia 17 kwietnia (niedziela do godz. 22:00) 2016r.
  2. Zaproszenie do uczestnictwa w panelu 3-5  referentów oraz dyskutanta/komentatora wszystkich referatów w prowadzonym panelu oraz zebranie od  referentów tytułów referatów oraz streszczenia - w jęz. polskim i angielskim +adres e-mailowy, ponadto: podanie nazwiska i imienia dyskutanta/komentatora + przesłanie tych informacji na adres: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. do dnia 17 kwietnia 2016r.

Po zaakceptowaniu tematyki panelu oraz tematów referatów przez Sekretariat IPSA dalsze informacje dotyczące terminu oddania referatów moderatorom paneli oraz  dyskutantom/komentatorom będą  przekazywane na bieżąco.

  1. Dokonanie niezbędnej rejestracji kongresowej + uiszczenie opłaty członkowskiej IPSA w wysokości 170$ (opłata na okres 2 lat, czyli 2016-2017) oraz opłaty za uczestnictwo w Kongresie IPSA : 130$ (opłata dla uczestników z Polski jest już obniżona o 50%, czyli płacimy 130$). Łącznie opłaty wynoszą: 300 USD. Ostateczny termin rejestracji moderatorów, panelistów oraz dyskutantów dokonać należy do: 5 maja 2016. Rejestrację dokonujemy przez stronę internetową IPSA: www.ipsa.org, zakładka: Congress registration page.

Uprzejmie proszę  osoby zainteresowane poprowadzeniem paneli oraz wygłoszeniem referatów na XXIV Kongresie IPSA w Poznaniu o dotrzymanie w/w terminów, bowiem konieczne jest przygotowanie na posiedzenie Komitetu Wykonawczego IPSA (Dubrownik, 22-24 kwietnia br.) całości propozycji programowej ze strony polskiej, która poddana zostanie  ocenie pod wzgl. tematycznym oraz  akceptacji, a następnie złożona do druku przez IPSA ostatecznie zatwierdzonego  - na posiedzeniu Executive Committee  IPSA w Dubrowniku -  programu Kongresu.

UWAGA: Pragnę poinformować, że od dnia 18 kwietnia - ze względu na udział w konferencji w Słowacji -  dostępna będę wyłącznie drogą elektroniczną.

Teresa Sasińska-Klas

Przewodnicząca ds.programowych sesji polskich na

XXIV Kongresie IPSA/ Chair of the LOC