Z głębokim żalem żegnamy

ś.†p.

Prof. zw. dr. hab. Edwarda Olszewskiego

(1942-2016)

 

wielkiego humanistę i wybitnego politologa
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

SKŁADAMY WYRAZY SERDECZNEGO WSPÓŁCZUCIA

RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych