Komisja wyborcza w składzie:

Dr hab. Radosław Rybkowski (przewodniczący), Dr hab. Agnieszka Hess, Dr Michał Bukowski uprzejmie informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 odbyły się wybory władz Oddziału Krakowskiego PTNP na kadencję 2017-2019.

W ich wyniku wybrano jednogłośnie Zarząd Oddziału w składzie:

Prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński (prezes), Dr hab. Magdalena Mikołajczyk (vice-prezes), Dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (sekretarz), Dr Marcin Grabowski (skarbnik), Dr Łukasz Stach (członek zarządu), Dr Marek Świstak (członek zarządu) oraz Komisję Rewizyjną Oddziału w składzie: Dr Franciszek Czech Dr Renata Król-Mazur Dr Agnieszka Szymańska.