Z dużą przyjemnością informujemy, że dzięki staraniom Redakcji oraz poziomie tekstów Autorów w najnowszym pomiarze Index Copernicus Value "Polish Political Science Yearbook" ocenione zostało jako najlepsze polskie czasopismo politologiczne i uzyskało najwyższą w swojej dyscyplinie ocenę w ewaluacji tego indeksu za 2015 rok (92,73 punkty).

Co warto także podkreślić i docenić to fakt, iż od nowego numeru Yearbook indeksowany będzie również w prestiżowym, brytyjskim The Lancaster Index, który zbiera najważniejsze prace naukowe z zakresu badań nad bezpieczeństwem, pokojem i systemem międzynarodowym. The Lancaster Index jest najbardziej cenioną międzynarodową bazą publikacji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Ponadto Yearbook indeksowany jest w ERIH Plus, BazHum, CEEOL, CEJSH, ICI JML, PBN i Google Scholar oraz utrzymuje bardzo wysoką punktację na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 13 punktów.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Yearbook stanie się nie tylko czołowym periodykiem politologicznym w Europie Środkowej i Wschodniej, ale będzie znacząco oddziaływać na światowy dyskurs politologiczny.