Wybitny konstytucjonalista, politolog, amerykanista, wykładowca akademicki, publicysta i działacz społeczny.

Specjalizował się w zakresie prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz praw człowieka. Jako członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. W latach 90. był dyrektorem Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. W 1995 r. został profesorem w Central European University w Budapeszcie. Od 1995 r. był także członkiem rady międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Otwartego. Wykładał na uniwersytetach, m.in.: Antioch w Los Angeles, Columbia, Stanforda i Harvarda.

Autor m.in. takich publikacji jak:

W kręgu mitu amerykańskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971; Stany Zjednoczone. Społeczeństwo i władza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi amerykańskimi, Czytelnik, Warszawa 1977, 1980; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi radzieckimi, Czytelnik, Warszawa 1980, 1982; Korzenie „Korzeni”. Dzieje Murzynów w Stanach Zjednoczonych, Iskry, Warszawa 1981; Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, Contrasts. Soviet and American thinkers discuss the future, Macmillan, New York 1984; Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Państwowe Wydawnictwo Naukowe , Warszawa 1984; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi polskimi, Czytelnik, Warszawa 1988; Poznać świat. Rozmowy o nauce, Czytelnik, Warszawa 1989; Kryzys czyli Szansa. Szkice amerykańskie, Iskry, Warszawa 1990; Twoja konstytucja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997; Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997 (współautor Ryszard Chruściak), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001; Rzeczpospolita Obywateli, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004, Connecting human rights, human development, and human security, w: Human rights in the War on Terror, ed. by Richard Ashby Wilson, Cambridge University Press, New York 2005; Human rights and their limits, Cambridge University Press, New York 2009, przekład w języku polskim pt. Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011.

Był odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.