Na posiedzeniu Kapituły V edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej, które odbyło się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zebrali się jej członkowie: Emilia Mojsiewicz - Honorowa Przewodnicząca, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan WNPiD - Przewodniczący, prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jan Iwanek (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Edward Olszewski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Natasza Lubik- Reczek - sekretarz oraz nieobecny na posiedzeniu dr Adam Marszałek.

Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych publikacji Kapituła Konkursu przyznała I nagrodę Pani Krystynie Leszczyńskiej i jej pracy SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w latach 1989-2011 (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

Ponadto wyróżniono dwie prace: Pana Marka Rewizorskiego - AGORA INTERESÓW. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania (Wydawnictwo Difin) oraz Pana Rafała Czachora - Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialne (Wydawnictwo Fundacji Instytutu Polsko-Rosyjskiego).

Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji organizowanej przez WNPiD UAM w Słubicach w dniach 2-3 lutego 2017 roku.