Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł

 

Prof. zw. dr. hab. Andrzej Jan Chodubski

 

członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

6 lipca 2017 roku  

 

Ku pamięci