Informacje o Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych jako jednym z 12 krajowych towarzystw nauk politycznych zostały zamieszczone w najnowszym numerze biuletynu Światowego Towarzystwa Politologicznego (International Political Science Association, IPSA) „Participation” (t. 41, nr 1, sierpień 2017, s. 30)

www.ipsa.org/sites/default/files/participation/participation_41-1_web.pdf