W dniach 14-15 września w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 22 edycja dorocznej konferencji Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (Central European Political Science Association – CEPSA).

Obrady poświęcone były problematyce integracji i dezintegracji oraz wyzwaniom, przed jakimi stają państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu fundamentalnych zmian w Unii Europejskiej.

W konferencji wzięło udział prawie dwustu badaczy reprezentujących uniwersytety z kilkunastu europejskich krajów.

Zaproszenie do wygłoszenia inauguracyjnych wykładów przyjęli prof. Aleks Szczerbiak z Uniwersytetu w Sussex oraz prof. Andrzej Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego. W podsumowującym panelu plenarnym udział wzięli prof. Anton Bebler z Uniwersytetu w Lublanie oraz prof. Jerzy Wiatr z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Uczestnicy zaprezentowali swoje referaty w 30 sesjach tematycznych poświęconych m.in. polityce europejskiej poszczególnych państw Europy Środkowej i Wschodniej, kryzysowi liberalnej demokracji oraz populizmowi, przywództwu politycznemu w regionie, wzorcom kultury politycznej, nowym trendom w polityce on-line oraz kategoriom przestrzeni i miejsca w badaniach politologicznych.

Specjalny panel pod auspicjami wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych poświęcony został metodologicznym wyzwaniom w analizie tworzenia i funkcjonowania koalicji politycznych.

Konferencja CEPSA odbywająca się we Wrocławiu była także okazją do wręczenia jednemu z najwybitniejszych polskich teoretyków polityki, prof. Andrzejowi Jabłońskiemu, księgi jubileuszowej pt. „Zjawiska polityczne w perspektywie teoretycznej”.

Komitet Wykonawczy CEPSA zdecydował, że kolejne edycje konferencji odbędą się w Bańskiej Bystrzycy (w roku 2018) oraz w Budapeszcie (w roku 2019).

Przemysław Żukiewicz

Fot. z konferencji: Klaudia Szmit oraz Agnieszka Kasińska-Metryka.