Od 6 do 9 września ponad 1,5 tysiąca politologów z całego świata uczestniczyło w Oslo w obradach konferencji ogólnej Europejskiego Konsorcjum na rzecz Badań Politycznych (European Consortium for Political Research – ECPR).

Wykład plenarny pt. „Demokratyczna rozliczalność a zmieniający się europejski porządek polityczny” wygłosił Johan P. Olsen, emerytowany profesor i były dyrektor Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Oslo (polskiemu czytelnikowi znany głównie z przekładu książki „Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki”, którą napisał wraz z Jamesem G. Marchem).

Podczas konferencji obradował także Komitet Wykonawczy ECPR, który zdecydował, że gospodarzem wydarzenia w dniach 4-7 września 2019 roku będzie Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. To wielkie wyróżnienie dla tego ośrodka oraz dowód uznania dla polskiego środowiska politologicznego – obecnego i docenianego na forum międzynarodowym.

Sukces wrocławskiej jednostki naukowej nie byłby możliwy bez zaangażowania członków zespołu przygotowującego aplikację oraz prowadzącego negocjacje z delegacją ECPR. W jego skład wchodzili reprezentanci Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. prof. UWr Robert Alberski, dr Piotr Sula, dr Karol Chwedczuk-Szulc, dr hab. Michał Jacuński, Aseniya Dimitrova (stażystka z New Bulgarian University) oraz reprezentanci Convention Bureau Wrocławia: Jakub Grudniewski i Agnieszka Szymerowska. Ogromnego wsparcia staraniom o organizację konferencji w Polsce udzieliła także członkini Komitetu Wykonawczego ECPR dr hab. Anna Sroka.

Przemysław Żukiewicz