Membri onorari

 

 

Antoszewski Andrzej

 Baszkiewicz Jan

 Bromke Adam

 Chodubski Andrzej

Cziomer Erhard

 Danecki Jan

 Dobrowolski Piotr

Gebethner Stanisław

Godlewski Tadeusz

 Groszyk Henryk

Gwiazda Adam

Herbut Ryszard

Jamróz Adam

Janowski Karol Boromeusz

Kik Kazimierz

 Komarnicki Henryk

 Kukułka Józef

Łoś-Nowak Teresa

Majchrowski Jacek

Malinowski Marek

Mania Andrzej

Marszałek Adam

 Michowicz Waldemar

 Mojsiewicz Czesław 

Mołdawa Tadeusz

Mrozek Bogusław

 Olszewski Edward 

Olszewski Henryk

Pałecki Krzysztof

Pastusiak Longin

 Pietraś Ziemowit Jacek

Rajkiewicz Antoni

Sasińska-Klas Teresa

Skrzydło Wiesław

Stępień-Kuczyńska Alicja

Szczepaniak Marian

Ulicka Grażyna

Wiatr Jerzy J.

Wojtaszczyk Konstanty Adam

Wróbel Sylwester

Zieliński Eugeniusz

Żmigrodzki Marek