Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 25–26 lutego 2020 r. w Poznaniu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, procesu wyborczego, zachowań wyborczych oraz praktyki stosowania prawa wyborczego. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Osobne części konferencji organizatorzy chcieliby poświęcić genezie demokratycznego prawa wyborczego w 1990 r. i jego dalszej ewolucji, analizie wyborów parlamentarnych z 2019 r. oraz nadchodzącym wyborom prezydenckim.

Wybory stanowią niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Są one podstawowym mechanizmem demokracji. W procesie tym uprawnione jednostki dokonują wyboru swoich przedstawicieli do organów władzy spośród zgłoszonych przedstawicieli. Podstawową metodą wyboru przedstawicieli jest głosowanie. Z kolei nieodzownym elementem przeprowadzenia wyborów są przepisy prawa, na które składają się regulacje dotyczące m.in.: procesu wyborczego, systemu wyborczego oraz ważności wyborów. Celem konferencji będzie zatem analiza szeroko rozumianej problematyki wyborów i stosowania prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i gwarancji demokratycznych wyborów oraz praktyki wyborczej. Wieloaspektowość i interdyscyplinarność poruszanej problematyki pozwala nam zwrócić się z zaproszeniem zarówno do prawników i politologów, jak również socjologów, psychologów i historyków.

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Politologii UKSW i współorganizatorów: Wydziału Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych UW, Instytutu Politologii UO, Instytutu Politologii UZ, Instytutu Politologii UMCS, serdecznie zapraszam na konferencję pt. „Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce”, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zachęcamy badaczki i badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne do udziału w konferencji naukowej

PŁEĆ, CIAŁO I TOŻSAMOŚĆ W DYSKURSACH WYBORCZYCH

Konferencja jest jednocześnie wydarzeniem, którym inaugurujemy działalność sekcji badań nad polityką tożsamości płciowych (gender & queer politics) Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje organizacyjne:

Miejsce konferencji: Warszawa, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Termin: 9–10 października 2019 r.

Koszt udziału: 349,00 PLN (obejmuje: catering, materiały konferencyjne, obsługę).

Nocleg i dojazd: we własnym zakresie.

Zgłoszenia: do 30 czerwca 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opłaty konferencyjne: do 31 lipca 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Drogi Europy", zatytułowanej "Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich.

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Bydgoszczy zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków”, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r.

 

Informacje

Formularz zgłoszeniowy

 

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Współczesne dyskursy populistyczne w Europie i o Europie. Narracja, retoryka, program polityczny" (Wrocław, 22 maja 2019 roku).

 

IV Zimowa Szkoła Metodologiczna odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2019 roku.

Szczegóły na naszej stronie.

Zapraszamy