Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Drogi Europy", zatytułowanej "Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich.

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Bydgoszczy zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków”, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r.

 

Informacje

Formularz zgłoszeniowy

 

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Współczesne dyskursy populistyczne w Europie i o Europie. Narracja, retoryka, program polityczny" (Wrocław, 22 maja 2019 roku).

 

IV Zimowa Szkoła Metodologiczna odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2019 roku.

Szczegóły na naszej stronie.

Zapraszamy

 

ZAPROSZENIE

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”

Bydgoszcz, 11-12 marca 2019 roku

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ul. Karola Szymanowskiego 3, sala 2.40 ABC

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Partnerzy: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP im. Gen. Władysława Sikorskiego Joint Force Training Centre (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO) Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Lokalne polityki publiczne - uwarunkowania i perspektywy”

Wrocław, 25-26.03.2019 r.