Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Economy & the Possible: Alternative, Missed and Reified Futures in Contemporary Society", której organizatorami są Sekcja Socjologii Ekonomicznej i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Pracownia Badań nad Działaniem i Konsekwencjami IPSiR UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN. 

Konferencja odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2019 r. w Warszawie i jest trzecim wydarzeniem z cyklu "Bringing the New Economic Sociology Back Into the Sociological Analysis". Zaproszenie do wygłoszenia wykładu gościnnego podczas konferencji przyjęli prof Gary Herrigel (Department of Political Science University of Chicago, prezydent SASE w latach 2017-18) oraz dr Marcin Serafin (IFiS PAN). Abstrakty wystąpień można przesyłać do 10 grudnia.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://economy-and-society.uw.edu.pl/

 

Instytut Historii wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Zielonej Górze, pragną zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Termin zgłoszeń upływa 30 września 2018.

 

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką”.

 

Termin: 8-9 listopada 2018 r.

Miejsce: Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3

Strona internetowa konferencji: www.rownouprawnienie.umcs.pl

Szczegóły w zaproszeniu.

 

 

Instytut Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

„Polska i Polacy 1918-2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe”

Olsztyn, dnia 4.10.2018 r.

 

Zaproszenie

Formularz rejestracji

 

 

22 maja 2018 roku odbędzie się w Warszawie II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: "Wybory samorządowe - samorządowe wybory" organizowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program w załączeniu.

 

The Polish Political Science Yearbook invites all scholars, researchers and professionals to participate in the 8th PPSY International Seminar "Public Policy, Sustainability & Good Governance" which takes place in Toruń (Poland) on May 8, 2018.

A conference is an associated event of the 2018 International Asian Congress and it supports a special section of the current Volume 47 of 2018 of the journal, and its objective is to discuss challenges of good governance and sustainability in Central Europe and the European Union and to present current advancements in studies on public policy.

Deadline for application: April 13, 2018, with the Online Form.

More info>>>